PRIVACY-BELEID ANTIQUE-S-HOPPER

 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden. Om aan deze nieuwe regelgeving te voldoen, informeren wij u over uw privacy rechten en het verwerken van persoonsgegevens als klant bij ANTIQUE-S-HOPPER.

ANTIQUE-S-HOPPER vindt privacy heel belangrijk, daarom gaan we zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. In dit privacy-beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens.

ANTIQUE-S-HOPPER houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat ANTIQUE-S-HOPPER in ieder geval:

-          Persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dit wordt beschreven in dit privacy-beleid;

-          De verwerking van persoonsgegevens beperkt tot welke minimaal nodig is voor het realiseren van de doelen;

-          Vooraf toestemming vraagt als wij deze conform de privacywet moeten verwerken;

-          Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen, zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is;

-          Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt (denk aan het boeken van hotelkamers en veerbootdiensten).

Als ANTIQUE-S-HOPPER zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Indien er na het doornemen van ons privacy-beleid, of in algemenere zin, vragen zijn hierover, neem dan contact op met info@antique-s-hopper.nl.

Welke persoonsgegevens verwerkt ANTIQUE-S-HOPPER

 1. Voor- en achternaam, adres en/of e-mailadres.
 2. Telefoonnummer (vast en/of mobiel).
 3. Geboortedatum.

Van welke personen

 1. Klanten die een of meerdere reizen boeken (persoonsgegevens zoals hierboven beschreven onder 1., 2. en 3.
 2. Klanten die een programmaboekje aanvragen (persoonsgegevens zoals hierboven beschreven onder 1.

Welke verwerkingen

 1. Aanmelden, wijzigen, uitschrijven. ANTIQUE-S-HOPPER verzamelt uw persoonsgegevens vanuit een gerechtvaardigd belang, namelijk de uitvoering van de aanmeldingen voor geboekte reizen, waarvoor u zich zelf opgeeft. Zonder de persoonsgegevens kan ANTIQUE-S-HOPPER haar diensten niet goed uitvoeren en niet voldoen aan haar verplichtingen naar u toe.

Doelstelling

 1. Beheer gegevens
 2. Boeken van reizen inclusief hotelovernachtingen en indien van toepassing veerbootovertochten

Waar bewaren we jullie gegevens

 1. Excelsheets op computer directeur/eigenaar.
 2. Harde schijf (back-up).

Hoelang bewaren we jullie gegevens

 1. Excelsheets op computer: tot afmelding of andere reden voor beëindiging
 2. Harde schijf: tot afmelding of andere reden voor beëindiging

Hoe zijn deze gegevens beveiligd

 1. Excelsheets op computer: wachtwoord beveiligd
 2. Harde schijf: wachtwoord beveiligd.

Wie verwerkt dit

 1. Directeur/eigenaar:

Harry M. P. Kengen

info@antique-s-hopper.nl

Gegevens delen met derden of derde landen

 1. Niet

Hoe worden klanten geïnformeerd over het gebruik van gegevens

 1. Website www.antique-s-hopper.nl

Hoe kunnen klanten hun gegevens opvragen/ wijzigen

 1. Contact opnemen met info@antique-s-hopper.nl

De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 02-12-2023.